Praktijk de Molen is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van en rondom kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, en werkhoudingsproblemen. Dit kan gaan om problemen thuis en op school.

Praktijk de Molen

Als het beter is om de molen naar de wind te keren.


Soms is het verstandig om aanpassingen te doen als de omstandigheden hier om vragen. Ieder kind en iedere jongere is immers anders. Een andere benadering levert soms meer op dan een lange adem.