Contact

Aanmelding en contactU kunt uw zoon/ dochter of uzelf telefonisch of per mail aanmelden. De Algemene Voorwaarden vindt u hier.
Bij gescheiden ouders waarbij slechts één ouder naar de praktijk komt of het initiatief voor behandeling neemt, moeten beide ouders de toestemmingsverklaring ondertekenen voorafgaande aan het intakegesprek van iedereen onder de 16 jaar.

De wachttijd voor intakegesprek bedraagt momenteel (d.d. 24 september 2020) 6 weken. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

CORONAVIRUS:
- Een aantal voorzorgsmaatregelen wordt genomen:
  • Goede ventilatie van de wachtruimte en de behandelruimte.
  • Na binnenkomst van de cliënt worden eerst de handen gewassen.
  • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden in de ruimte, of er wordt (b.v. tijdens intelligentieonderzoek) gebruik gemaakt van een plexiglas preventiescherm.
  • Na elk bezoek zullen de contactpunten worden schoongemaakt (armleuningen, e.d.).
- Een afspraak wordt waar mogelijk omgezet in een (beeld-)belafspraak in de volgende gevallen:
  • Bij cliënten ouder dan 12 jaar met verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en uiteraard ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak.
  • Bij cliënten jonger dan 12 jaar die positief getest zijn op Covid-19 en bij klachten die kunnen duiden op Covid-19, zoals hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak. Bij een milde verkoudheid zonder frequent hoesten, benauwdheid, en koorts, kan een kind wel naar de praktijk komen, met extra aandacht voor de geldende voorzorgsmaatregelen.
  • Als één van de gezinsleden positief getest is op Covid-19 heeft, of klachten heeft die kunnen duiden op Covid-19, zoals hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder testuitslag).
  • Als behandelaar verkoudheidsklachten heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en uiteraard ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak.
- Als een ouder/begeleider lichte verkoudheidsklachten heeft, is het ook niet mogelijk uw kind naar binnen te begeleiden. U kunt wel uw kind bij de voordeur afgeven.

Bij crisis:
In de avonduren of in het weekeinde kunt u contact opnemen met SMASH (de huisartsenpost) 070 – 346 96 69. Eventueel kunt u ook contact opnemen met 112 of 113 online.


Praktijk de Molen
Drs. A.I.M. van den Kerkhoff,
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / EMDR practitioner

Zaagmolenstraat 98D
2265 WV Leidschendam
T: 06 - 420 688 32
E: info@praktijkdemolen.nl

99E3761F-1F92-47AA-9A19-79392562E8BD