Contact

Aanmelding en contactU kunt uw zoon/ dochter of uzelf telefonisch of per mail aanmelden. De Algemene Voorwaarden vindt u hier.
Bij gescheiden ouders waarbij slechts één ouder naar de praktijk komt of het initiatief voor behandeling neemt, moeten beide ouders de toestemmingsverklaring ondertekenen voorafgaande aan het intakegesprek van iedereen onder de 16 jaar.

De wachttijd voor intakegesprek bedraagt momenteel (d.d. 24 september 2020) 6 weken. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

CORONA-UPDATE:
De volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:
- De wachtruimte en de behandelruimte worden goed geventileerd.
- Na binnenkomst van de cliënt worden eerst de handen gewassen.
- Er wordt 1,5 meter afstand gehouden in de ruimte, of er wordt (b.v. tijdens intelligentieonderzoek) gebruik gemaakt van een plexiglas preventiescherm.
- Na elk bezoek worden de contactpunten schoongemaakt (armleuningen, e.d.).
- Een afspraak wordt, waar mogelijk, omgezet in een (beeld-)belafspraak in geval van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en uiteraard ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak. Dit is ongeacht de leeftijd of een negatieve testuitslag.
- Als een ouder/begeleider lichte verkoudheidsklachten heeft, is het ook niet mogelijk uw kind naar binnen te begeleiden. U kunt wel uw kind bij de voordeur afgeven.
- Overleg altijd eerst met behandelaar of een andere afweging gemaakt dient te worden.
- In geval van beeldbellen wordt gebruik gemaakt van Webcamconsult. Dit is een voor de zorg ontwikkelde en AVG-goedgekeurde beeldbeltoepassing.

Bij crisis:
In de avonduren of in het weekeinde kunt u contact opnemen met HADOKS (de huisartsenpost) 070 – 346 96 69. Eventueel kunt u ook contact opnemen met 112 of 113 online.


Praktijk de Molen
Drs. A.I.M. van den Kerkhoff,
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / EMDR practitioner.

Zaagmolenstraat 98D
2265 WV Leidschendam
T: 06 - 420 688 32
E: info@praktijkdemolen.nl

99E3761F-1F92-47AA-9A19-79392562E8BD