Contact

Aanmelding en contactU kunt uw zoon/ dochter of uzelf telefonisch of per mail aanmelden. De Algemene Voorwaarden vindt u hier.
Bij gescheiden ouders waarbij slechts één ouder naar de praktijk komt of het initiatief voor behandeling neemt, moeten beide ouders de toestemmingsverklaring ondertekenen voorafgaande aan het intakegesprek van iedereen onder de 16 jaar.

De wachttijd voor behandeling bedraagt momenteel (d.d. 22-7-2021) tot medio september.
Nieuwe onderzoeken kunnen eind september weer worden ingepland.

De praktijk is wegens vakantie gesloten van 6 augustus tot 29 augustus.

Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met één van mijn collega's. U vindt alle vrijgevestigde aanbieders op Kind & Jeugd Haaglanden.


CORONA-UPDATE 1-7-2021:
Behandeling kan face-to-face plaatsvinden, de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid voldoende kunnen waarborgen:
- De wachtruimte en de behandelruimte worden goed geventileerd.
- Na binnenkomst van de cliënt worden eerst de handen gewassen.
- Een afspraak wordt, waar mogelijk, omgezet in een (beeld-)belafspraak in geval van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en uiteraard ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak. Dit is ongeacht de leeftijd of een negatieve testuitslag.
- Als een ouder/begeleider lichte verkoudheidsklachten heeft, is het ook niet mogelijk uw kind naar binnen te begeleiden. U kunt wel uw kind bij de voordeur afgeven.
- Overleg altijd eerst met behandelaar of een andere afweging gemaakt dient te worden.
- In geval van beeldbellen wordt gebruik gemaakt van Webcamconsult. Dit is een voor de zorg ontwikkelde en AVG-goedgekeurde beeldbeltoepassing.

Bij crisis:
In de avonduren of in het weekeinde kunt u contact opnemen met HADOKS (de huisartsenpost) 070 – 346 96 69. Eventueel kunt u ook contact opnemen met 112 of 113 online.


Praktijk de Molen
Drs. A.I.M. van den Kerkhoff,
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / EMDR practitioner.

Zaagmolenstraat 98D
2265 WV Leidschendam
T: 06 - 420 688 32
E: info@praktijkdemolen.nl

99E3761F-1F92-47AA-9A19-79392562E8BD