Kosten & vergoeding

Kosten & vergoeding


Kinderen en jongeren onder de 18 jaar:
Praktijk de Molen is gecontracteerd als jeugdhulpaanbieder door de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Voorschoten, Zoetermeer, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Dit betekent dat deze gemeentes de jeugdhulp vergoeden voor kinderen en jongeren onder de 18, mits een verwijzing is afgegeven door de huisarts, kinderarts of het CJG. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Jongvolwassenen van 18 jaar en ouder:
Voor cliënten boven de 18 jaar is soms restitutievergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding varieert tussen de 50 % en de 100 %, afhankelijk van de polis. Cliënten kunnen hiervoor contact opnemen met hun verzekeraar en vermelden dat het gaat om generalistische basis GGZ door een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Voor de generalistische basis GGZ geldt geen eigen bijdrage, wel geldt het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor restitutievergoeding door de verzekering is een verwijzing nodig van de huisarts.
Als u voornemens bent de kosten van behandeling gedeeltelijk of volledig zelf te dragen ontvangt u bij het behandelvoorstel een beraming van de kosten. U dient de facturen maandelijks voor te schieten voor de verzekering.

Tarieven per 1 juli 2018:

Telefonisch consult (ca. 10-15 minuten): kosteloos
Intakegesprek (90 minuten), inclusief opstellen behandelvoorstel: € 150,-
Algemeen uurtarief: € 90,-
Behandelsessie (45 minuten) incl. voorbereiding en administratie: € 90,-
Intelligentieonderzoek, incl. intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek: € 450,-


- Genoemde tarieven zijn inclusief materialen.
- Voor afspraken buiten Leidschendam-Voorburg wordt een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer in rekening gebracht.
- Als een onderzoek of behandeling 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren, wordt € 60,- in rekening gebracht.

Aan samenwerkingsverbanden en andere instellingen kan de mogelijkheid worden geboden voordelige contracten af te sluiten voor structurele ondersteuning.

RW1280goed