Kosten & vergoeding

Kosten & vergoeding


Kinderen en jongeren onder de 18 jaar:
Praktijk de Molen is gecontracteerd als jeugdhulpaanbieder met bestedingsruimte voor kinderen en jongeren in de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Voorschoten, Zoetermeer, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Westland. Dit betekent dat deze gemeentes de jeugdhulp vergoeden voor kinderen en jongeren onder de 18, mits een verwijzing is afgegeven door de huisarts, kinderarts of het CJG. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Let op! Vanaf 2024 valt gemeente Voorschoten niet meer onder Jeugdhulpregio Haaglanden en verandert de financiering van de jeugdhulp in gemeente Den Haag ingrijpend. Om behandeltrajecten in alle gevallen af te kunnen maken, geldt vanaf 1 juli 2023 een aanmeldstop voor vergoede zorg voor cliënten uit Voorschoten en Den Haag.

Volwassenen:
Voor cliënten boven de 18 jaar is soms restitutievergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding varieert tussen de 50 % en de 100 %, afhankelijk van de polis. Cliënten kunnen hiervoor contact opnemen met hun verzekeraar en vermelden dat het gaat om generalistische basis GGZ door een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Voor de generalistische basis GGZ geldt geen eigen bijdrage, wel geldt het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor restitutievergoeding door de verzekering is een verwijzing nodig van de huisarts.
Als u voornemens bent de kosten van behandeling gedeeltelijk of volledig zelf te dragen ontvangt u bij het behandelvoorstel een beraming van de kosten. U dient de facturen maandelijks voor te schieten voor de verzekering. De behandelkosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. Deze verwijzing moet dan zijn op basis van ‘psychisch lijden’.

Tarieven per 1 januari 2021:

Telefonisch consult (ca. 10-15 minuten): kosteloos
Intakegesprek (90 minuten), inclusief opstellen behandelvoorstel: € 175,-
Algemeen uurtarief: € 100,-
Behandelsessie (45 minuten) incl. voorbereiding en administratie: € 100,-
Intelligentieonderzoek, incl. intakegesprek, verslaglegging en eindgesprek: € 500,-
Supervisie per uur: €100,-

- Genoemde tarieven zijn inclusief materialen.
- Voor afspraken buiten Leidschendam-Voorburg wordt een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer in rekening gebracht.
- Als een onderzoek of behandeling 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Voor absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren, wordt €75,- in rekening gebracht.


beeldbank-001