Voor wie

Voor wie


Praktijk de Molen is gespecialiseerd in behandeling en diagnostiek van en rondom kinderen, jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan:
- Trauma
- Depressie
- Zelfbeeldproblematiek
- Zelfbeschadiging
- Angst en paniek
- Tics en dwang
- Eet- en zindelijkheidsproblemen
- Gecompliceerde rouw
- Gedragsproblemen

RW1280goed