Diagnostiek

Diagnostiek


Praktijk de Molen voert handelingsgerichte diagnostiek uit. Het uitgangspunt hierbij is dat diagnostiek altijd een concreet doel dient. Er wordt systematisch en transparant gewerkt in nauw overleg met ouders en andere betrokkenen. De diagnostiek wordt getrapt uitgevoerd: niet meer dan noodzakelijk, zo veel als nodig.

Via handelingsgerichte diagnostiek kan een verklarende diagnose worden gesteld, zoals ADHD of een autisme spectrum stoornis als verklaring voor moeilijk te begrijpen gedrag. Ook kan een beschrijvende diagnose worden gesteld, zoals: welke factoren houden het agressieve gedrag in stand? Hoe zijn de executieve functies ontwikkeld? Dergelijk onderzoek kan belangrijke informatie opleveren bij het kiezen van een passende behandeling.

Praktijk de Molen verzorgt tevens individueel intelligentieonderzoek. Dit kan nuttig zijn als er sprake is van een gebrekkige werkhouding: onder- of overvraging is bijvoorbeeld één van de meest voorkomende oorzaken van concentratie - en motivatieproblemen. Een analyse van het intelligentieprofiel kan aanwijzingen geven voor de manier waarop informatie het beste aangeboden kan worden. Verder kan intelligentieonderzoek zinvol zijn als in groep 8 onduidelijk is welk middelbaar schoolniveau het beste aansluit bij het leervermogen van een kind.

NB Complexe onderzoeksvragen zullen vanaf 2021 worden verwezen naar collega-praktijken in de SGGZ.
beeldbank-001