Behandeling

Mediatietherapie

Mediatietherapie is een vorm van ouderbegeleiding en wordt doorgaans ingezet o.a. bij kinderen met agressie, gezagsproblemen, bedplassen en slaapproblemen. Het is de meeste gebruikte werkwijze in de gedragstherapie met jonge kinderen. In mediatietherapie wordt de functie van de probleemgedragingen van het kind geanalyseerd. Daarna worden specifieke vaardigheden aan ouders aangeleerd die dagelijks in de praktijk van de opvoedingssituatie kunnen worden gebruikt. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan prijzen, belonen, differentiële aandacht geven, negeren en time out principes.

beeldbank-001