Behandeling

EMDR

Een bijzondere cognitief-therapeutische therapievorm is EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een geprotocolleerde, bewezen effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Bij EMDR zal de cliënt worden gevraagd om de specifieke gebeurtenis terug te halen in het geheugen, met de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Gelijktijdig worden één of meerder afleidende prikkels gegeven (zoals het met de ogen volgen van de handen van de therapeut, en afleidende buzzers vasthouden). Hierdoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen.
EMDR wordt steeds vaker toegepast bij andere klachten die zijn ontstaan door nare ervaringen, zoals angsten en fobieën die zijn ontstaan na een specifieke gebeurtenis, rouw, stemmingsstoornissen, faalangst, eetproblemen en problemen rondom het zelfbeeld na een krenkende ervaring. Dit gebeurt dan vaak in combinatie met andere behandelmethodes.
Klik hier voor meer informatie over EMDR.
beeldbank-001