Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Kort gezegd is het doel van cognitieve therapie het opsporen en corrigeren van denkfouten, die leiden tot psychische problemen en afwijkend gedrag.
Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Hoe je handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Als je geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. Bij diverse angstklachten is het ook mogelijk om gedurende de behandeling bepaalde situaties te oefenen via Virtual Reality.
Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij uiteenlopende problemen, zoals agressiviteit, angsten, depressie en zelfbeschadiging. Bij meervoudig trauma kan traumagerichte cognitieve gedragstherapie worden ingezet. beeldbank-001