Behandeling

E-health


E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. E-Health sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren en biedt de gelegenheid verder te werken aan de behandeldoelen op elk gekozen moment via tablet of smartphone. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het platform Therapieland. Therapieland werkt met video's, animaties, creatieve opdrachten en videotherapeuten. In veel gevallen worden ouders bij de module betrokken. Tevens zijn er modules voor ouders van kinderen met AD(H)D en voor oplossingsgericht opvoeden, en een voorlichtingsmodule EMDR voor volwassenen.
beeldbank-001